het Ritme van de Stad - Vondelpark Openluchttheater - Muziekfestival 13 juni 2019

Over ons festival

Initiatiefnemers Muziekcentrum Eiwerk en stichting De Brouwerij slaan de handen ineen met HVO-Querido, het Leger des Heils en Cordaan om te laten zien én horen dat muziek broodnodig is.

Het festival vindt plaats op donderdag 13 juni 2019 op het grote podium van het Vondelpark Openluchttheater. Tussen 16:00 en 20:00 uur treden meer dan 80 muzikanten op als band, collectief, trio of solist. Ze vertegenwoordigen de muzikale talenten van de vele deelnemende organisaties in Amsterdam. Door op te treden op openbare en vrij toegankelijke locaties in Amsterdam vergroten we participatie en inclusie in de stad.

Stamtafels
Er wordt aan het publiek de mogelijkheid geboden om tegen een kleine vergoeding een maaltijd te nuttigen aan lange tafels. Ook de muzikanten en crew eten natuurlijk mee. Er kan zo een leuk contact ontstaan met publiek, vrienden, familie en geinteresseerden. De afstand wordt kleiner en maakt het optreden intiemer voor muzikant en publiek.

 

 

De kracht van muziek!

We willen met Het Ritme van de Stad laten zien dat muziek verbindt. Te meer door de bijzondere samenwerking tussen de verschillende muzikale- en zorgorganisaties, hopen we op nog meer contact en verbinding. Contact tussen de muzikale talenten en tussen de organisaties in Amsterdam die bezig zijn met hulp aan personen met kwetsbaarheden. Muziek maken en luisteren bevordert de gezondheid en welbevinden, dat komt steeds meer aan het licht. Het geeft kwetsbare personen extra draagkracht en vergroot herstel. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muziek maken en muziek luisteren het brein stimuleert tot vrolijkheid en energie.

Dit mooie initiatief geeft deelnemers de mogelijkheid om hun passie op een groot openbaar podium te delen met elkaar en het publiek. Samen met andere muziekliefhebbers in Amsterdam vormen we een steeds bekendere muziekcommunity met een steeds groter kloppend hart. Vandaar ook de titel: Het Ritme van de Stad.

Muziekcentrum Eiwerk
Eiwerk organiseert muziekworkshops, audio-visuele cursussen en optredens voor mensen met een psychiatrische achtergrond of een maatschappelijke kwetsbaarheid die zichzelf muzikaal en creatief willen inzetten en ontwikkelen. Muziekles op elk niveau en samenspelen onder begeleiding van professionele docenten. Een muziekgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt.

Bij Eiwerk doen we een beroep op ieders muzikale vaardigheden en gezonde eigenschappen. Meedoen aan een workshop is echter niet vrijblijvend: de muzikanten gaan serieus aan de slag om in workshops van drie maanden toe te werken naar een optreden of presentatie voor publiek. De focus ligt op plezier, creatieve ontwikkeling en met elkaar iets moois laten klinken. Eiwerk biedt een veilig, onafhankelijk podium tussen GGZ en de reguliere muziekschool, het repetitielokaal of de jamsessie in de buurt.

HVO-Querido
HVO-Querido is een zorgorganisatie in Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden opvang, woonbegeleiding en dagbesteding. HVO-Querido heeft 1.300 medewerkers op 55 locaties en is actief voor 4.500 cliënten.

Stichting De Brouwerij
Stichting De Brouwerij zet zich in om kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose, deel uit te laten maken van een gemeenschap waarbij het talent en de mogelijkheden van deelnemers zoveel mogelijk benut worden. Van koken tot muziek maken, van elkaar ondersteunen tot administratieve hulp. Met deze geheel nieuwe aanpak doorbreekt De Brouwerij het sociale isolement, waarin mensen met een gevoeligheid voor psychose verkeren.

De Brouwerij is iedere werkdag vanaf half 9 geopend. Het aanbod van activiteiten bepaalt de sluitingstijd. Er worden ook regelmatig activiteiten in het weekend georganiseerd. Al deze activiteiten zijn gericht op ontspanning, educatie en verbinding. De eerste stappen in het werken aan herstel worden gezet door middel van persoonlijke ontwikkeling en zorgen voor lichaam en geest.

 

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven. Naast hulp aan mensen zonder onderdak, biedt het Leger des Heils circisopvang, welzijns- en gezondheidszorg hulp aan jongeren, en bij opvoeding en ook jeugdbescherming & reclassering.

het Ritme van de Stad - Vondelpark Openluchttheater - Muziekfestival 13 juni 2019