Het Ritme Van De Stad Amsterdam Festival

 

Initiatiefnemer Muziekcentrum Eiwerk slaat de handen ineen met HVO-Querido, Leger des Heils Centrum de Brouwerij, Stichting Prisma en The Mystifiers om te laten zien én horen dat muziek in Amsterdam voor iedereen broodnodig is.

Na drie zomerse edities van de concertreeks in het Vondelpark Openluchttheater, werken de  organisaties opnieuw samen en treden er elke maand een groot aantal talenten op in muziektempel Paradiso. Van rock tot pop, van reggae tot soul, van songwriters tot swingende bands. Met Het Ritme van de Stad laten we zien dat muziek voor iedereen toegankelijk moet zijn en zorgen we voor verbinding tussen cultuur, welzijn en de stad.

RITMEVANDESTAD

 De kracht van muziek!

We willen met Het Ritme van de Stad laten zien dat muziek verbindt. Te meer door de bijzondere samenwerking tussen de verschillende muzikale- en zorgorganisaties, hopen we op nog meer contact en verbinding. Contact tussen de muzikale talenten en tussen de organisaties in Amsterdam die bezig zijn met hulp aan personen met kwetsbaarheden. Muziek maken en luisteren bevordert de gezondheid en welbevinden, dat komt steeds meer aan het licht. Het geeft kwetsbare personen extra draagkracht en vergroot herstel. Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat muziek maken en muziek luisteren het brein stimuleert tot vrolijkheid en energie.

Dit mooie initiatief geeft deelnemers de mogelijkheid om hun passie op een groot openbaar podium te delen met elkaar en het publiek. Samen met andere muziekliefhebbers in Amsterdam vormen we een steeds bekendere muziekcommunity met een steeds groter kloppend hart: Het Ritme van de Stad.

Muziekcentrum Eiwerk
Eiwerk organiseert muziekworkshops, audio-visuele cursussen en optredens voor mensen met een psychiatrische achtergrond of een maatschappelijke kwetsbaarheid die zichzelf muzikaal en creatief willen inzetten en ontwikkelen. Muziekles op elk niveau en samenspelen onder begeleiding van professionele docenten. Een muziekgemeenschap, waar iedereen zich thuis voelt. Bij Eiwerk doen we een beroep op ieders muzikale vaardigheden en gezonde eigenschappen. Meedoen aan een workshop is echter niet vrijblijvend: de muzikanten gaan serieus aan de slag om in workshops toe te werken naar een optreden voor publiek. De focus ligt op plezier, creatieve ontwikkeling en met elkaar iets moois laten klinken. Eiwerk biedt een veilige, professionele creatieve ruimte tussen zorg, muziekonderwijs, welzijn en reguliere cultuur podia.

HVO-Querido
HVO-Querido is een zorg- en welzijnsorganisatie in o.a. Amsterdam, Diemen, Amstelveen en Haarlem die al sinds 1904 bestaat. We ondersteunen kwetsbare burgers zodat ze weer deel kunnen nemen aan de maatschappij. We gaan daarbij uit van wat iemand kan, in plaats van niet kan. HVO-Querido heeft hart voor mensen; we streven er naar hen te verbinden, helpen overlast te voorkomen en terug te dringen. Wij bieden bijvoorbeeld opvang, woonbegeleiding en dagbesteding voor meer dan 4.500 cliënten.

De Brouwerij
De Brouwerij zet zich in om kwetsbare Amsterdammers met een gevoeligheid voor psychose, deel uit te laten maken van een gemeenschap waarbij het talent en de mogelijkheden van deelnemers zoveel mogelijk benut worden. Van koken tot muziek maken, van elkaar ondersteunen tot administratieve hulp. Met deze geheel nieuwe aanpak doorbreekt De Brouwerij het sociale isolement, waarin mensen met een gevoeligheid voor psychose verkeren.

De Brouwerij is iedere werkdag vanaf half 9 geopend. Het aanbod van activiteiten bepaalt de sluitingstijd. Er worden ook regelmatig activiteiten in het weekend georganiseerd. Al deze activiteiten zijn gericht op ontspanning, educatie en verbinding. De eerste stappen in het werken aan herstel worden gezet door middel van persoonlijke ontwikkeling en zorgen voor lichaam en geest.

Het Leger des Heils
Het Leger des Heils verleent zonder onderscheid des persoons materiële en immateriële hulp aan mensen die om uiteenlopende redenen een beroep op ons doen. 
Wij werken vanuit een christelijke motivatie. Rechtvaardigheid, gerechtigheid en solidariteit zijn daarbij centrale waarden. Als Leger des Heils doen wij een beroep op de samenleving om ook die waarden vorm te geven. Naast hulp aan mensen zonder onderdak, zorgt het Leger des Heils voor crisisopvang, welzijns- en gezondheidszorg hulp aan jongeren en ook jeugdbescherming of reclassering.

Het Ritme Van De Stad Amsterdam Festival